CSEI Băbeni » Despre noi

Despre noi

               Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni prezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie formală şi servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe educaţioanale speciale şcolarizaţi în învăţământul special cât şi în învăţământul de masă, precum şi personalului care este implicat în educaţia acestora. Activităţile specifice procesului de învăţământ din CSEI Băbeni se află sub îndrumarea şi coordonarea ISJ Vâlcea. Serviciile educaţionale sunt coordonate, monitorizate şi evaluate de CJRAE Vâlcea.

                     CSEI Băbeni desfăşoară activităţi de predare – învăţare – evaluare, normate în baza legislaţiei în vigoare şi dezvoltă servicii educaţioanle în domeniul educaţiei incluzive de tipul: formare, informare, documenatare, consiliere, proiecte şi programe. La nivelul judeţului Vâlcea unitatea de învăţământ special a funcţionat din anul 1974 sub denumirea de Scoala Ajutătoare Băbeni, iar din septembrie 2007 aceasta s-a transformat în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă în vederea satisfacerii nevoilor copiilor cu CES dintr-o perspectivă mai largă, aceea a incluziunii.

             La nivelul judeţului Vâlcea unitatea de învăţământ special a funcţionat din anul 1974 sub denumirea de Scoala Ajutătoare Băbeni, iar din septembrie 2007 aceasta s-a transformat în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă în vederea satisfacerii nevoilor copiilor cu CES dintr-o perspectivă mai largă, aceea a incluziunii. Sistemul  învăţământului  special  este organizat prin analogie cu sistemul  învăţământului obişnuit. CSEI Băbeni  cuprinde următoarele  forme de învăţământ special:

  • Învăţământ preşcolar;
  • Învăţământ primar şi gimnazial;
  • Şcolarizare la domiciliul;
  • Activităţi de sprijin prin cadre didactice de sprijin;

                     În prezent centrul şcolar dispune de mai multe locaţii în care se organizează activităţile educative specifice:

    – Băbeni, str. Calea lui Traian nr.128;

    – Rm Vâlcea;

   – Drăgăşani;

   – Fârtăţeşti.

              Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni este o şcoală cu program de recuperare complexă în principal pentru copiii cu deficienţe multiple : dizabiliţăti diferite , tulburări din spectrul autist, sindromul Longdon-Down şi deficienţe asociate. Pentru toţi beneficiarii există programe speciale individualizate de monitorizare şi atingere a progresului.

          Prin toate activitățile instructiv-educative şi terapeutice oferite de şcoală se urmăreşte stimularea și compensarea diferitelor arii de dezvoltare afectate, dar cel mai important aspect este dobândirea autonomiei şi independenţei în viaţa şcolară şi socială.