CSEI Băbeni » Blog Archives

Author Archives: adyrpg

Luna plantării arborilor 15 martie – 15 aprilie

La Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă – Băbeni, în data de 04.04.2019 a avut loc activitatea de plantare a arborilor în cadrul acţiunii „Luna plantării arborilor” ce se desfăşoară în fiecare an în perioada 15 martie – 15 aprilie sub tutela Direcţiei Silvice Vâlcea.
La realizarea acestui Parteneriat educaţional dintre CSEI Băbeni reprezentat de director Petre Daniel Cârciag şi Ocolul Silvic Băbeni reprezentat de Şef Ocol – inginer Nicolae Dobrescu, au participat cadrele didactice împreună cu copiii de la CSEI Băbeni, cei mici fiind extrem de încântaţi de această activitate care le-a făcut o zi din viaţă mai frumoasă.

Published by:

Despre noi

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni prezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie formală şi servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe educaţioanale speciale şcolarizaţi în învăţământul special cât şi în învăţământul de masă, precum şi personalului care este implicat în educaţia acestora. Activităţile specifice procesului de învăţământ din CSEI Băbeni se află sub îndrumarea şi coordonarea ISJ Vâlcea. Serviciile educaţionale sunt coordonate, monitorizate şi evaluate de CJRAE Vâlcea.

CSEI Băbeni desfăşoară activităţi de predare – învăţare – evaluare, normate în baza legislaţiei în vigoare şi dezvoltă servicii educaţioanle în domeniul educaţiei incluzive de tipul: formare, informare, documenatare, consiliere, proiecte şi programe. La nivelul judeţului Vâlcea unitatea de învăţământ special a funcţionat din anul 1974 sub denumirea de Scoala Ajutătoare Băbeni, iar din septembrie 2007 aceasta s-a transformat în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă în vederea satisfacerii nevoilor copiilor cu CES dintr-o perspectivă mai largă, aceea a incluziunii.

Sistemul  învăţământului  special  este organizat prin analogie cu sistemul învăţământului obişnuit. CSEI Băbeni  cuprinde următoarele forme de învăţământ special:

  • Învăţământ preşcolar;
  • Învăţământ primar şi gimnazial;
  • Şcolarizare la domiciliul;  
  • Activităţi de sprijin prin cadre didactice de sprijin (5 cadre de sprijin la nivelul judeţului);

          În prezent centrul şcolar dispune de mai multe locaţii în care se organizează activităţile educative specifice:

    – Băbeni, str. Calea lui Traian nr.128;

    – Rm Vâlcea, Copăcelu (Centrul Mara) – în parteneriat cu Primaria Rm.Vâlcea;     

– Rm Vâlcea Nord (fosta Grădiniţă nr.3) – clădire pusă la dispoziţie de Primăria Rm. Vâlcea

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni este o şcoală cu program de recuperare complexă în principal pentru copiii cu deficienţe multiple : dizabiliţăti diferite , tulburări din spectrul autist, sindromul Longdon-Down şi deficienţe asociate. Pentru toţi beneficiarii există programe speciale individualizate de monitorizare şi atingere a progresului. Prin toate activitățile instructiv-educative şi terapeutice oferite de şcoală se urmăreşte stimularea si compensarea diferitelor arii de dezvoltare afectate, dar cel mai important aspect este dobândirea autonomiei şi independenţei în viaţa şcolară şi socială.

Published by: